Trang chủ | Hồ sơ lý lịch Thứ năm, 28.05.20, 03.49

♥ Welcome to FA1's Web ♥


Welcome Guest
[ Tin nhắn mới · Thành viên 
Diễn đàn ! » ♥ Diễn Đàn FA1 ♥ » ♥♥♥ ----> Vui Chơi - Giải Trí <---- ♥♥♥ » Power ranger Jungle Fury (miễn post bài ở đêy)
Power ranger Jungle Fury
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.51 | Bài viết thứ 31
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline
P/S : có 1 số fần anh post ko đc nên đã post link lên. Thông cảm về sự cố kĩ thuật sad

I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...


 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.53 | Bài viết thứ 32
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là film Power ranger Mighty Morphin:


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.43
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.54 | Bài viết thứ 33
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers Zeo:

Zeo, go Zeo
Stronger than Before
Go, Zeo
Powered up for More
Go, Zeo
Rangers at the Core
Zeo, Power Rangers (Go, Zeo)

Higher they can Sore
Go, Zeo

Fired up for More
Go, Zeo
Even up the Score
Zeo, Zeo

Go, go Power Rangers
Go, go Power Rangers
Go, go Power Rangers
Zeo, Power Rangers


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.44
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.54 | Bài viết thứ 34
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers Turbo :
Mighty engines roar
Turbo charged for more
Drive four on the floor

Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo

Shift into Turbo

Target fixed on lock
Evil take a walk
Rangers set to rock

Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo Go! (Oh...)

Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo

Shift into high gear
Turbo power's here
Rangers with no fear

Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo
(Oh...)

Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo Go!
Power Rangers Turbo Go


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.45
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.55 | Bài viết thứ 35
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers In Space:
5...4...3...2...1
Rangers in Space!

Blast controls to outer space, Now
Flying Higher than ever before
Rangers...in space!

(Go) Power Rangers
(Go) Power Rangers
(Go) Power Rangers

Go, go, go, fly

(Go) Power Rangers
(Go) Power Rangers
(Go) Power Rangers
(eh)...In Space

(Go) Power Rangers
(Go) Power Rangers
(Go) Power Rangers
(ehh)...In Space!


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.46
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.56 | Bài viết thứ 36
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers Lost Galaxy:

Power Rangers...(Lost) (Lost) Galaxy!

Far, far away
Deep in Space
To a Galaxy You'll go

Power Rangers, go
Power Rangers, go
Power Rangers, go

There Lies a Key
To the Answer and the Powers You Will Know

Power Rangers, go
Power Rangers, go
Power Rangers, go

(Ah-ah) Rangers
Turn on the Power
Power Rangers (Lost) Lost Galaxy
Turn on the Power
Power Rangers (Lost) Lost Galaxy
Turn on the Power
Power Rangers (Lost) Lost Galaxy
GO!

Power Rangers (Lost) (Lost) Galaxy!


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.47
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.57 | Bài viết thứ 37
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers Lightspeed Rescue:

Power Rangers Light Speed...
Lightspeed Rescue!

The signal is calling
Out planet is falling
But danger will test you
Better make a lightspeed rescue!

Power Rangers Lightspeed Rescue
Power Rangers Lightspeed Rescue
Power Rangers Lightspeed Rescue

Light! Speed! Go!

Power's on its way
Rangers save the day

Power Rangers Lightspeed Rescue
Power Rangers Lightspeed Rescue
Power Rangers Lightspeed Rescue
Power Rangers Lightspeed Rescue
Light! Speed! Go!


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.48
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.58 | Bài viết thứ 38
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers Time Force :

Time For, Time Force
Power Rangers

Racing to another time
Chrono Morphers are on-line
Timeless Wonders
Fire and Thunder
Off to Save the World

Go, go Time Force
(Time, time, time for) Power Rangers Time Force
(Time, time, time for) Power Rangers Time Force

(Time, time, time for) Power Rangers Time Force
Time Force, Time Force

(Time, time, time for) Power Rangers Time Force
(Time, time, time for) Power Rangers Time Force
Time Force, Time Force
Power Rangers GO!


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.49
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.59 | Bài viết thứ 39
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers Wild Force:

Wild Force
(Wild Force Access!)

Wild Force Power Rangers
We'll Defend What's Right Forever
Wild Force Power Rangers
We'll Protect this World Together

(Wild Force)
(Wild Force)

Power Rangers Flying Highter (Go!)
Wild Force Running Faster (Wild Force!)
Power Rangers Stick Together (Go!)
We will save the world
(Wild Force Access!)


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 12.01
 
StarFox Chủ nhật, 14.12.08, 11.59 | Bài viết thứ 40
Thành viên quen thuộc ♥♥♥♥♥♥♥♥
Group: Quản Lý
Bài viết: 504
Tình hình: -1
Trạng thái Offline

Đây là Power rangers Ninja Storm:

Deep in the Mountains,
Secret Ninja Academies Train Our Future Protectors,
Ancient Scrolls Told of Three Who Would be Choosen Above the Others
Three Who Would Become..."

Go, Power Rangers
Go, Ninja Storm
Let's Go!

The Call is On
Their Force is Getting Strong
They'll Have to Brave the Weather
Ninja Storm, Stand Together

The Storm will Grow
The Waters Flow
Power Ranger Ninjas, Go

Power Rangers, Ninja Storm is Growing
It's Growing!
It's Growing!

Go, Power Rangers go, Ninja Storm, Let's Go!
The Speed of the Wind (Let's Go!)
And Strength like Thunder (Let's Go!)

Go, Power Rangers, Go, Ninja Storm (Let's Go!)
Power Rangers, Go, Ninja Storm (Let's Go!)
Power Rangers, Go, Ninja Storm (Let's Go!)
Power Rangers, Go, Ninja Storm (Let's Go!)


I'm Unbeatable Undefeatable Unstopable Indestructible
†£å2†—™§†ä®…Föx«¯…— Jåmë †ruoñg
Leave the past in the past gonna find the future...




Bài viết được chỉnh sửa bởi StarFox - Thứ hai, 15.12.08, 11.50
 
Diễn đàn ! » ♥ Diễn Đàn FA1 ♥ » ♥♥♥ ----> Vui Chơi - Giải Trí <---- ♥♥♥ » Power ranger Jungle Fury (miễn post bài ở đêy)
Search:


Được thiết kế bởi Hoàng Thắng
29/8/2008